2017-01-11

Opłata konferencyjna - potwierdzenie udziału

Przypominamy, że potwierdzeniem udziału w Konfernecji jest prawidłowa rejestracja online oraz terminowe uiszczenie opłaty konferencyjnej.

powrót