2017-01-31

Certyfikat uczestnictwa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 r. zał. nr 3 za udział w VII Konferencji im. J. W. Grotta upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie 8 punktów edukacyjnych po zakończeniu Konferencji drogą elektorniczną na adres mailowy podany podczas rejesracji online.

powrót