Baner

Opłaty i warunki udziału


Warunkiem udziału w Konferencji jest:
   • prawidłowa rejestracja online
   • uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 100 zł

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

GreenLight Consulting Sp. z o.o.
91-528 Łódź, ul. Szmaragdowa 1
Nr konta: PKO BP 33 1020 3378 0000 1202 0159 7020
z dopiskiem: X GROTT (+ Imię i Nazwisko Uczestnika)
 

Opłata konferencyjna zawiera:
- udział w sesjach naukowych
- materiały konferencyjne
- udział w Jubileuszu 10-lecia konferencji im. J.W. Grotta
 

Warunki rezygnacji: 
Rezygnacja bezkosztowa z udziału w Konferencji będzie możliwa do dnia 20.01.2020. Po tym terminie nie będzie zwracana opłata konferencyjna.
Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłosić do Biura Konferencji drogą mailową na adres: [email protected]