Privacy Policy

Polityka prywatności serwisu internetowego grott.edu.pl

Niniejsza polityka prywatności określa zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych pozyskanych od użytkowników podczas korzystania z serwisu internetowego grott.edu.pl. Właścicielem oraz administratorem serwisu jest [nazwa właściciela], z siedzibą pod adresem [adres właściciela].

Rodzaje gromadzonych danych

Podczas korzystania z serwisu grott.edu.pl mogą być gromadzone następujące rodzaje danych osobowych:

a) Dane przekazywane dobrowolnie przez użytkownika za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub innych dostępnych na stronie.

b) Dane gromadzone automatycznie podczas korzystania z serwisu, w tym informacje zawarte w plikach cookies.

c) Dane zbierane w trakcie korzystania z funkcji serwisu, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, dostawca usług internetowych itp.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe gromadzone przez serwis grott.edu.pl mogą być przetwarzane w celu:

a) Umożliwienia i obsługi korzystania z funkcji i usług dostępnych na stronie.

b) Udzielania odpowiedzi na zapytania i wiadomości przesłane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

c) Prowadzenia działań analitycznych i statystycznych dotyczących korzystania z serwisu.

d) Zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony praw i interesów serwisu grott.edu.pl oraz użytkowników.

e) W celu dostosowania treści i reklam wyświetlanych na stronie do preferencji i zainteresowań użytkowników.

Pliki cookies

Serwis grott.edu.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia optymalnego działania strony oraz zbierania anonimowych informacji o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika.

Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji przeglądarki.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników serwisu grott.edu.pl mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 2 polityki prywatności. Podmioty te zobowiązane są do zachowania poufności i ochrony danych osobowych.

W żadnym przypadku dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane pod

miotom innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności, chyba że użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę lub w sytuacjach wymaganych przepisami prawa.

Bezpieczeństwo danych

Serwis grott.edu.pl podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem. Dane przesyłane między użytkownikiem a serwisem są szyfrowane za pomocą protokołu SSL.

Prawa użytkowników

Użytkownikom serwisu grott.edu.pl przysługują prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych, w tym prawo dostępu, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw użytkownik może skontaktować się z administratorem serwisu za pośrednictwem podanych danych kontaktowych.

Zmiany w polityce prywatności

Właściciel serwisu grott.edu.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie. Zmiany te będą publikowane na stronie i wchodzą w życie od chwili opublikowania.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub wniosków dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu grott.edu.pl za pośrednictwem podanych danych kontaktowych.

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana dnia [21-5-2023].

Back to top button